Vad betyder Brasklapp?

Idag kan man se ordet Brasklapp lite överallt, det används dock långt ifrån så som det var tänkt. Ofta ser man Brasklapp användas mer som ”ett ess i rockärmen”, alltså att man tar fram något oväntat som kan sätta normen/diskussionen ur balans. För att ta ett exempel:

– ”Vad kul vi ska ha på Ibiza om en vecka! Då ska ölen flöda och vi ska dansa oss halta!”
– ”Ja, det ska bli kul! Jag måste dock lägga in en Brasklapp,  jag är gravid.”

Exemplet ovan är inte helt fel (det finns sällan fel i språk), en stor del av uttrycket betyder ungefär ”Förbehåll” Det är dock inte hela sanningen, för att ta reda på mer så måste vi gå till Brasklappens ursprung.

Var kommer ordet Brasklapp ifrån?

För att utröna var uttrycket kommer ifrån så måste vi bege oss till det svenska riksrådet (riksdagen) år 1517. Linköpings biskop, vid namn Hans Brask, deltog i detta riksråd där man skulle ta beslut om huruvida den danskvänlige ärkebiskopen Gustav Trolle skulle avsättas och straffas. Detta efter att ärkebiskopens borg ”Stäket” blivit belägrad. Beslutet föll till Gustav Trolles nackdel och han skulle därför avsättas. Detta beslut var inget som Biskop Brask alls höll med om och för att kunna styrka detta i framtiden så lät han skriva en lapp med orden ”Till denna beseglig är jag nödd och tvungen”. Denna lapp förseglade han sedan i ett vaxsigill (en form av kapsel) ifall den dagen skulle komma då han är behövd av att kunna bevisa sitt ställningstagande i beslutet. Denna fras som Brask skrev har med tiden kommit att bli det lite mer kända ”Härtill är jag nödd och tvungen”.

Tre år senare, 1520, så intog Kristian II (Tyrann) Stockholm och Stockholms blodbad var ett faktum. Den danske kungen ville permanent få bort de som motsatt sig ett danskt styre. Kristian II var bland annat förbannad på dem som avsatte Gustav Trolle (som ju var danskvänlig om ni minns) och beslutade att dessa skulle bli ett huvud kortare, bokstavligt talat. När turen kom till Brask så bröt han sitt sigill och kunde påvisa att han minsann inte ville vara del av det beslut som avsatte Trolle. Hans Brask benådades och fick behålla sitt huvud på sina axlar.

Huruvida allt ovan är sant diskuteras fortfarande, det bygger i alla fall på vad Olaus Petri skrivit i en krönika 20 år efter att blodbadet inträffat. Det sägs att Olaus var på plats vid händelsen och att hans krönika därför bör anses innehålla, om inte allt så i alla fall element av, sanningen.

När sedan Gustav Vasa tog makten så gick Hans Brask över till dennes sida, som tack så fick Brask till uppgift att dela ut förläningar (förläning = ett område, eller en intäkt, vars förvaltning länsherren har överlåtit till en läntagare).

Slutsats

En Brasklapp syftar alltså till den lapp som Hans Brask skrev för att visa att han var nödd och tvungen till beslutet att avsätta ärkebiskopen Gustav Trolle. Brasks eskapader har betraktats som att han vänder kappan efter vinden vilket också har avspeglat sig i vilken ”smak” ordet Brasklapp har fått. Om vi återknyter till exemplet innan så skrevs det att det inte var helt fel och med detta menade Ordbajsaren alltså att en Brasklapp absolut är ett förbehåll men att det från början var mer inriktat på att man blivit tvingad till göra eller besluta en specifik handling. Idag har själva tvingandet ebbat ut ur uttrycket och kvar är förbehållet helt enkelt.

Avslutningsvis ska också tilläggas att Hans Brask inte var någon kappvändare och skum gestalt. En avhandling av Per Stobaeus (Hans Brask – En senmedeltida biskop och hans tankevärld) visar tydligt på att Brask var en gudsfruktig och mycket kunnig biskop som alltid jobbade för församlingens väl och hade mycket goda handlag med ekonomin. Han jobbade också på flera olika håll för att Sverige skulle vara framgångsrikt som land. I politiken var han Sveriges sista stora katolske kyrkopolitiker och han ansågs vara helt orubblig i sina principfrågor. Långt ifrån en kappvändare med andra ord.

Så mina vänner, där har ni den, Brasklappen. Så om frugan eller gubben tjatar om en ny bil eller något annat beslut ni inte känner er bekväma med, skriv en brasklapp och försegla i lite vax. Sen när allt går åt helvete kan ni visa upp er lapp så slipper ni ta ansvar för eventuella katastrofer. En perfekt helgardering serverad av Ordbajsaren, språkkonnässör och relationsterapeut.