Ordbajsaren har en räv bakom örat

Ordbajsaren tänkte denna gång skriva om uttrycket att ha en räv bakom örat. Detta får anses vara ett vanligt uttryck men som samtidigt inte är helt självklart. Räven kan man köpa men varför bakom örat? Något oväntat så kan vi direkt konstatera att det inte finns någon detaljerad förklaring kring uttrycket.

Vad betyder uttrycket att ha en räv bakom örat?

Att ha en räv bakom örat kan tydas ungefär som att man är slug eller listig. Man kan exempelvis ha en dold agenda och manövrera sig fram till ett resultat som man själv är ute efter.

Var kommer räv bakom örat ifrån?

Vi börjar med räven, detta djur har länge ansetts vara just slugt och listigt. Räven använder ofta kreativa sätt för att fånga sitt byte och har därför fått epitetet att vara listig. Inte minst i diverse fabler så står räven ofta för det sluga och listiga. Det är inte endast i svenskan som räven anses ha dessa egenskaper utan djuret är även synonymt med samma egenskaper inom exempelvis latinet och grekiskan.

Sedan kommer vi då till frågan kring varför det är just bakom örat vi har vår lille räv. Innan räven kom in i bilden så använde man sig av uttryck så som ”att ha en skalk bakom örat” eller ”att ha en skälm bakom örat” vilket mer hänvisade till att ha en djävul bakom örat. Att dessa fanns just bakom örat beror i sin tur troligen på att man förr ansåg att personer med stora och/eller utstående öron var begåvade med en slug personlighet. Genom språkets evolution så har sedan räven kommit in som en mer poppulär gestalt att ha bakom örat och har sedermera tagit över uttrycket helt och hållet. Idag är det mycket ovanligt att stöta på skalk, skälm eller i vissa fall spjuver, utan det är nästan uteslutande räven som fått fäste bakom våra öron.