Glad i hågen tar sig Ordbajsaren an en ny utmaning

Glad i hågen är de flesta då och då, ofta används det för att skönskriva någon som är packad som en åsna. Alltså berusad av alkoholhaltiga drycker. Men vad är egentligen en håg? Som vanligt kan Ordbajsaren inte låta bli att åter dyka ner i det etymologiska träsket. Häng med!

Håg som ord betyder sinne; böjelse; lust och är alltså en form av läggning som styr sinnet och tänkandet. Att vara glad i hågen kan alltså jämställas med att vara glad i sinnet och behöver inte betyda just att man nyligen dragit i sig ett helrör Explorer, även om det kan göra det.

Intressant här är även att håg används flitigt av de flesta av oss svenskspråkiga, dock ofta utan att vi tänker på det. Vi har ”håglös” som då kan förklaras som att man är sinnessvag och även ”farhågor” som att man känner på sig att något inte står rätt till. Det mest använda uttrycket som inkluderar ”håg” torde dock vara att ”komma ihåg” något. Det vill säga att komma till sinnes, alltså att få fram det man vill ur sin lilla hjärna.

Etymologi – Glad i hågen

Samma stam finns även i hygglig och därmed i danskans och norskans ”hygge”. Alla har här med att mysa eller njuta att göra, det vill säga en form av sinnesstämning. Även vikingarna gjorde sitt till när de seglade iväg och spred ordet till engelskan och som troligen/möjligen blev ordet ”hug”, alltså att krama. Dock är det fornnordiska ordet som gav engelskan ”hug” mer relaterat till att trösta, vilket också passar in bra. Vi behöver alla en kram när vi är lite ledsna och ”ledsen” är också en sinnesstämning. Bitarna faller alltså på plats.

Efter detta så kan Ordbajsaren, glad i hågen, luta sig tillbaka och börja fundera över nästa språkliga utmaning. Vi läses snart igen!