Hmmm, här ligger en hund begraven

Nä, jag kan helt enkelt inte släppa det här med våra fyrbenta vänner. Eller kan jag det? Mja det hela är lite mer komplicerat än så. Vill du få en förklaring så fortsätt läsa detta inlägg. Inte för att du kanske kommer få någon entydlig förklaring, men för att jag vill att du ska fortsätta läsa.

När man anar oråd brukar man säga att här ligger en hund begraven. Men var kommer detta idiomatiska uttryck (talesätt) ifrån? Det ska jag nu inte tala om för er. Forskare är nämligen osäkra på dess ursprung, så jag kan redan nu säga att jag inte kommer att ge er ett hundraprocentigt svar på frågan. Dock kan jag ge er de mest troliga alternativen som forskningen grävt fram, så får ni fritt välja det som passar er smak bäst.

Här ligger en hund begraven förklaring 1

I orostider skulle man gräva ner pengar och dyrbarheter i kistor för att sedan ta upp dem igen när tiderna blev ljusare. Det kan tänkas att det under orostider och ockupationer stjäls en del från befolkningen och att det alltså var säkrast att gräva ner värdesaker. Det är högst troligt att uttrycket härstammar från Tyskland och i det gamla tyska språket kallades en beslagen kista för ”hunt”. Originaluttrycket skulle således vara ”det ligger en skatt begraven” snarare än här ligger en hund begraven.

Här ligger en hund begraven förklaring 2

En folksaga i ”Tusen och en natt” beskriver tre stora hundar som vaktar vars en nedgrävd skatt, det skulle kunna tänkas att begreppet kommer från denna inte helt okända skrift. Då är vi fortfarande kvar på det här med skatter och betydelsen skulle inte skilja sig mycket från spår 1.

Här ligger en hund begraven förklaring 3

Nästa förklaring härrör även den från Tyskland, dit alltså många forskare är överens att uttrycket kommer ifrån. Även här är man inne på skatter och hundar när man talar om uttrycket ”Da liegt der hund begrabe” som betyder ”där ligger hunden begraven” vilket följaktligen ska tolkas som ”där ligger förklaringen”. Troligen då en död hund luktar som min andedräkt efter en hård natt med frossande av kaviar, makrill, ägg och ostbågar. Man känner alltså stanken och tänker ”här är något mysko” sedan hittar man en död hund varpå man alltså har hittat förklaringen. Dock har vi även här det faktum att det i gammal tyska kan vara så att hund/hunt betyder beslagen ”kista” eller ”stålbeslagen kärra som man använde vid gruvdrift”. Så vi kan alltså fortfarande vara inne på temat ”skatt”.

Här ligger en hund begraven förklaring 4

Uttrycket är känt sedan 1700-talet i svenskan och återfinns i många olika språk i flera varianter med olika djur begravda. Det finns också de som menar att ”hund”, som kan vara ett skällsord och sedan gammalt har använts nedsättande om en person, ska tolkas som ”bov”. Uttrycket har dessutom sammanblandats med ett annat och ”begraven” ska ursprungligen vara ”gömd”. Och då ser man allt tydligare: Här ligger en bov gömd.

Här ligger en hund begraven förklaring 5

Ännu en förklaring går tillbaka på en tradition från äldre tid då det var brukligt att gräva ned en levande hund under stallet eller fähuset för att avvärja olyckor för sina kreatur. Och där en hund ligger begraven luktar det som bekant illa. Vi kan ana att det döljer sig något under jordkullen.

Slutsats

Jaha mina små mandelkubb, det här var ingen enkel match. Personligen kör jag nog på spår 1, det är lite som med ”att kasta ett gätöga” tror jag. Språket förvrängs med tiden vilket det finns många exempel på, inte minst namnet på min hemstad Växjö som egentligen heter något i stil med ”vägen över sjön”. För att vara lite f yndig skulle man kunna säga att det ligger en hund begraven gällande uttrycket här ligger en hund begraven.

Nä, nu blev jag trött i huvudet, dags att blanda ihop lite kaviar, makrill, ägg och ostbågar. Behöver något att äta känner jag…

Hej fint!