Det är inte alltid klart som korvspad

Det svenska språket innehåller fantastiskt många uttryck. Den som följer Ordbajsaren vet också att man ofta bara kör på och slänger sig med uttryck till höger och vänster utan att reflektera över vare sig vad de egentligen betyder eller var de kommer ifrån. Vissa uttryck är mycket kryptiska, så som exempelvis ”att skita i det blå skåpet” medan ett annat kan vara klart som korvspad. Det är inget fel med det, så länge man gör sig förstådd så har språket nått sitt syfte. Det kan dock vara kul att lära sig mer om vad det faktiskt är man säger, det är här Ordbajsaren kommer in i bilden. Denna gång är tanken att vi ska gå igenom uttrycket klart som korvspad som redan smugit sig in en gång i texten ovan.

Vad betyder klart som korvspad?

Oftast används uttrycket för att beskriva att något är helt tydligt. Ett exempel kan vara:
– Jaha Klas-Arne, är du med på att jag hämtar upp dig utanför Bingopalatsen klockan åtta?
– Japp, det är klart som korvspad.

Var kommer uttrycket klart som korvspad ifrån?

Efter empiriska studier medelst både kastruller och Bullens korv så kan Ordbajsaren konstatera att korvspad inte är speciellt klart, snarare grumligt. Så hur har då detta uttryck kommit till och vad är dess beståndsdelar? Vad tänker de personer som försöker lära sig svenska när de hör ett sådant uttryck? Blir de förbannade? Tror de att vi är dumma i huvudet, eller kanske har dålig korvkunskap? Vi börjar med att titta på uttryckets ursprung.

Ett av de första omnämningarna som man känner till härstammar från tidigt 1700-tal och nämns i boken ”Samling aff swenske ordspråk”. Klart som korvspad har typiska egenskaper som framgångsrika ordspråk ska ha. Det är en liknelse och det är ett bokstavsrim, det vill säga både ”Klart” och ”Korvspad” börjar på ”K” och blir därför gemytligt att uttala. Ibland kan man fortfarande se det lite ovanligare klart som korvsåd/korvsod som är en dialektal version där vi har ”såd/sod” som i sin tur härstammar från fornsvenskans ”sodh”. Som kuriosa kan vi gå ett steg till, ”sodh” är förälder till verbet ”sjuda”. Sjuder man något uppstår ju ofta spad så där har vi kopplingen.

Nåväl, tillbaka till varför det blev just korvspad. Här kan Ordbajsaren konstatera att man inte vet exakt varför men att det mest troliga är att det helt enkelt började som ett ironiskt uttryck. Det betydde helt enkelt att något INTE var tydligt. Vi använder alltså uttrycket felaktigt idag, om vi leker med tanken att det skulle finnas något rätt och fel i språk.

Vill man använda ett uttryck som faktiskt betyder att något är tydligt så skulle exempelvis det enkla ”glasklart” fungera alldeles ypperligt. Dock kommer med största sannolikhet de flesta förstå dig klart som korvspad oavsett vilket du använder. Vänta nu, var Ordbajsaren ironisk? Ja, det tåls att tänkas på…