Var kommer knega/knegare ifrån?

Det finns lite olika förklaringar kring hur ordet knega kom till beroende på vart i landet vi utgår ifrån. I landets södra delar torde knega komma från ordet ”kneka” som syftar till att böja eller knäcka. Vad man då menade med kneka är att man gick med böjda ben/knän, man bar alltså på nått tungt eller jobbade så att man kroknade. Genom dialekten i sydsverige så blev kneka istället knega, om du tänker på skånskan så är det inte alls ovanligt att ”k” blir ”g” och det är alltså troligen det som har hänt här. Sedan har knega spridit sig runt landets södra delar. I uppsvensk dialekt torde knega sammanhänga med ordet ”knä” istället. Meningen är den samma, alltså att man ”går på knäna” och jobbar hårt. Att det blev just knega kan ha att göra med att ”knä” dialektalt i uppsverige ofta blev ”kne” eller ”kni”. De första benämningarna som man hittat gällande knega kommer från andra hälften av 1800-talet.

Det var alltså lite kort om ordet knegare och dess uppkomst. Detta blev en lite kortare artikel än vad som är brukligt av vår gode Ordbajsare men det finns helt enkelt så mycket trovärdiga källor och information om ordet knegares ursprung. Har du mer information om knegare, knega eller besläktade ord så skriv gärna i kommentarerna så lägger Ordbajsaren in det i artikeln.