Uttrycket Lathund

De flesta har troligen stött på uttrycket lathund någon gång. Det vanligaste är att ordet används på jobbet och då syftar till någon form av dokument som används för att göra vardagen lättare. Det kan exempelvis vara en guide om hur då väljer skrivare eller konverterar ett dokument till PDF eller liknande roliga kontorsgöromål. Hur kommer dig sig då att vi kallar ett hjälpmedel för lathund? Är inte det lite nedvärderande? Ordbajsaren har kikat in på ämnet för att reda ut begreppet.

Betydelsen av Lathund

Ordet lathund är inget nytt påfund utan återfinns så långt tillbaka som till 1600-talet. Det användes då som skällsord för en lat person. Under 1800-talet så förändrades innebörden av ordet och började mer och mer användas för att beskriva en lättöverskådlig manual. Själva grundtanken är dock den samma, en lat hund lever livet på en pinne utan att behöva anstränga sig och tanken är att en lättöverskådlig manual (alltså lathund) ger användaren samma möjlighet. Ordet har alltså gått från att vara endast ett skällsord till att beskriva ett hjälpmedel för den som till exempel vill räkna ut ränta på pengar, hjälpa en att skriva rakt på olinjerat papper eller på ett enkelt sätt förstå hur man skriver ut en sida i A3 format.

Den initiala betydelsen av lathund, alltså en lat person, används knappt längre. När orden används är det ofta i fel sammanhang då lathund syftar till en person som till sättet alltid är lat. Om knegare som slitit hårt under året sedan tar semester och ligger i hängmattan med en Pripps Blå i näven och en nätbrynja tätt sittandes kring den korpulenta kroppen så är alltså denna person inte en lathund. Hade samma person dock bara legat där i sin hängmatta året runt så hade ordet lathund varit på sin plats.

Hur kan betydelsen ändras?

En mycket bra fråga! Det är inte helt ovanligt att ett ord eller uttryck med tiden får en ny innebörd. Sett över tid är det snarare vanligt att, framförallt uttryck, ändrar innebörd. Ordbajsaren har tidigare skrivit många artiklar som behandlar detta, som exempelvis ordet Lyckost. Detta fenomen kallas för metonym och betyder alltså att en benämning kan överföras från ett fenomen till ett annat om det finns en relation av något slag mellan fenomenen. I detta fall har alltså en lat person fått ge namnet till hjälpmedlet som används av en person som vill ha en enkel guide för något som egentligen är mer komplext. Ska man hårdra det så kan man alltså säga att hjälpmedlet (exempelvis ett dokument) har fått sitt namn efter personen som använder det och som alltså kan anses lat eftersom denne vill ta en genväg. Detta är dock, som sagt, att överdriva en smula bara för att visa på effekten av en metonym. Att använda en lathund bör anses som smart och bra snarare än att användaren är lat.

Sådär, det var lite om lathundar det. Notera att vissa ord i texten ovan har länkar till tidigare skrivna artiklar som kan vara värda att titta in på. Min favorit är länken till hårdra som jag länge trodde hette hårddra. Konceptet med länkade ord återfinns över hela ordbajsaren.se för att förenkla för dig som läsare att förkovra sig vidare inom språkets underbara värld.