Vad är en kålsupare?

Ordet kålsupare används inte så ofta för sig självt utan ses oftast i samband med fraser som ”ni är lika goda kålsupare båda två” eller liknande. Men vad är egentligen en kålsupare och varför används just detta ord när vilken annan metafor som helst skulle fungera lika bra. Varför heter det inte ”lika goda mjölkdrickare” eller ”lika goda ölsupare” till exempel? Nedan hittar du förhoppningsvis lite information som ska kunna stilla din kunskapsiver.

Vad betyder ordet kålsupare?

Vad ordet kålsupare betyder är inte speciellt komplext, det betyder i princip precis vad det låter som. Någon som insuper kål helt enkelt. Att ”supa” har från början inte enbart betytt att man intagit alkoholhaltiga drycker tills benen blev till gummi och omdömet till en amöba. Supa var helt enkelt att intaga något flytande, alkoholhaltigt eller ej. Det blir givetvis fantastiskt svårt att dricka i sig kål, för att klara det behöver du kunna skapa en sugkraft värdig endast de bästa av dammsugare för att på så vis dra ut safterna ur kålen. Nåväl, det var ett litet sidospår… Det är givetvis kålsoppa man syftar till. En kålsupare är alltså helt enkelt en person som sörplar, eller super, kålsoppa.

Lika goda kålsupare

Själva uttrycket lika goda kålsupare betyder ungefär att man är likställda och inte gör saker bättre eller sämre än någon annan. Oftast har uttrycket, nu för tiden, en negativ klang i stil med att man är ”på samma låga nivå”. Detta har dock inte alltid varit fallet. Från början var uttrycket mycket mer positivt laddat, att vara en lika god kålsupare som någon annan betydde snarare att man käkade kålsoppa ihop med sina vänner och bekanta på lika villkor. Alla var lika mycket värda och ingen ansåg sig bättre eller sämre än någon annan. Man var helt enkelt lika goda kålsupare allihop.

En teori kring varför uttrycket fått negativ klang kan tänkas vara att sörplandet av soppa var något som under- och medelklassen sysslade med. Adelns fisförnäma herrar och fruar sörplade då rakt inte när de inmundigade sin friska kålsoppa. Från detta kan det då tänkas att sörplandet fick en negativ klang och att då också kålsupare (supa och sörpla är närbesläktat) är en negativ term.

Varför just kålsupare?

Det sägs att det var Hertig Karl, eller Karl IX om man så vill, som myntade uttrycket ”lika dåliga kålsupare” år 1599 då han till en rådherre ska ha sagt ”Så borde ock lika bröder ware lika kålsupare”. (från: Hellsing, Birgitta; Hellquist Magdalena, Hallengren Anders (2002). Bevingat: från Adam & Eva till Oväntat besök).

Det var allt för denna gång. Hoppas ni hittade det ni sökte och kunde dämpa er kunskapstörst, om än inte helt så för stunden.