Lite grann eller lite grand?

När Ordbajsaren var (ännu) yngre så hade han en lärare som konsekvent skrev lite grand även om han sa lite grann. Efter många år av grubblande så var det dags att ta reda på sanningen. Vad är korrekt, heter det lite grann eller lite grand? Ta nu Ordbajsarens tjänstemannalena hand och följ med på en berikande resa in i språkets förlovade land, är du snäll så bjuder Ordbajsaren på en glass på slutet. En billig glass, kanske en isglass, tänk Piggelin.

Vad betyder grand?

För att kunna nysta vidare i detta uttryck så behöver vi förstå vad orden betyder, genom att förstå ordet grand så kommer vi också lättare kunna utröna huruvida det är korrekt att använda eller ej.

Grand är ett substantiv (används dock lite som adjektiv också) som betyder ”liten partikel” men används också mer allmänt om allt som är smått så som en obetydlig mängd eller tidsrymd, en smula eller ett sågspån och så vidare. I den populära boken Bibeln så förekommer grand vid ett flertal tillfällen, bland annat ”se grandet i sin broders öga”.

Uttrycket lite grann / lite grand

Uttrycket lite grann eller lite grand betyder alltså ungefär lite, en aning eller en smula. Det används också i uttryck för lata personer i form av exempelvis ”han gör aldrig ett skapandes grand” men är mer vanligt i form av exempelvis ”sätt dig ner och vila lite grann”. I exemplen ser ni att både grand och grann används, rent språkhistoriskt kan man säga att lite grand är mer korrekt än lite grann då man från början syftade till grand som i liten partikel, smula eller liknande. Det är därför grand hänger kvar i de äldre uttrycken medan grann är mer vanligt förekommande idag.

Anledningen till att lite grann har fått ett större fäste trots att det från början hette lite grand är, kort sagt, att språket utvecklas. I talspråk har många ord som slutar på –nd regionalt förlorat sitt ”d”. I skånskan har till exempel hund och hand ofta blivit hunn och hann, i alla fall i talspråket. Med tiden så smittar talspråket av sig även på skriftspråksformen, man börjar helt enkelt skriva ord och uttryck som de låter. Som med många andra ord som går samma öde till mötes så blir kopplingen till grundordet mindre tydligt och det är därför som lite grann idag är vanligare än lite grand, även om det sistnämnda hänger kvar i lite större utsträckning i skriftspråket. Uttrycket har även fortsatt sin resa inom olika dialekter genom bland annat ”lite granna” och ”lite granne”.

Slutsats

Ska man vara en riktig språkpolis så är alltså lite grand den korrekta benämningen då det är just ordet ”grand” som är grundordet. Ordbajsaren kör dock på sin vanliga devis att språket är levande och så länge man gör sig förstådd (vilket är själva kärnverksamheten hos språk…) så gör man inte fel.

Gällande glassen så kan jag bara be om ursäkt, den åt jag själv upp under tiden detta skrevs… sorry.