Lyser med sin frånvaro

Hur kan man egentligen lysa med sin frånvaro? Om man inte är där så ser väl ingen att man lyser? Förresten så kan inte en människa lysa, vi har till skillnad från vissa djur ingen bioluminiscens inbyggd i någon av våra kroppsdelar (nu börjar dock fantasin att flöda). Så var kommer du uttrycket att lysa med sin frånvaro ifrån? Det är detta vi ska få reda på nu.

Vad menas med att lysa med sin frånvaro?

Med uttrycket menar man att det är påfallande tydligt att någon, eller något, inte är närvarande. Om vi tar ett exempel med ett möte så är det förväntat att den person som ska leda mötet också ska vara närvarande. Det blir därför väldigt uppenbart när denne person ej är på plats när mötet börjar.

Ska man vara strikt så kan man bara lysa med sin frånvaro om det är förväntat att man ska vara på plats, en person som bara eventuellt skulle komma på mötet kan således inte lysa med sin frånvaro, för det är inte uppenbart att denna person skulle vara där. Idag använder man dock uttrycket i de flesta situationer. Folk och ting lyser med sin frånvaro till höger och vänster.

Var kommer uttrycket ifrån?

Uttrycket kommer från en fransk författare vid namn Marie-Joseph de Chénier, som med sitt verk ”Tibère” sägs vara den första att på pränt använt sig av uttrycket. Stycket handlar om den romerska seden att det vid begravningståg visades upp bilder på den avlidnes närmsta släktingar. När rollinnehavaren ”Junia Tertia” dog fick dock inga bilder på hennes man eller på hennes bror visas upp. Orsaken var att hennes bror var Brutus och maken var Cassius, för den som kan sin romerska historia så förstår man då varför dessa gubbar ej fick sin plats i begravningståget. För dig som inte kan din romerska historia så kan man kortfattat säga att Brutus mördade Kejsaren Caesar och Cassius var delaktig i själva konspirationen som ledde fram till mordet. I boken nämns därför att Brutus och Cassius lyste med sin frånvaro. Kort sagt, maken och brodern förväntades vara med i begravningståget men var alltså frånvarande.

Varför det blev just lyste med sin frånvaro är mer för att accentuera att det verkligen är tydligt att någon inte är närvarande. Lite av en omvänd logik så att säga, om något lyser så drar det generellt uppmärksamhet till sig. I detta fall är det alltså inte ett objekt som lyser utan snarare avsaknaden av just detta objekt.