Har ni fått känslan av att man slår sig mindre när man är full? Att man dagen efter tänker, ”hade jag varit nykter hade jag slått ihjäl mig…”? Enligt senaste forskningen har du helt rätt!

Chicago school of public health vid Illinois universitet har kommit fram till att ju mer alkohol du druckit desto mindre är risken för allvarlig skada eller död. Forskningen är inte heller obetydlig, det rör sig om 190 612 patienter som kommit in till traumacenter mellan åren 1995 och 2009. Studien mätte främst relationen mellan alkoholmängd och dödsfall inom sjukhus efter traumatiska skador så som frakturer, interna skador och öppna sår. Alkohol har en positiv inverkan på alla typer av skador med undantag för brännskador. Den positiva effekten fanns också genom hela spannet av alkoholnivå i blodet.

Efter en skada så syns alltså en substantiell proaktiv effekt, ju mer alkohol du har i systemet desto bättre proaktiv effekt ger det. Vid högre alkoholkoncentrationer så syns en 50%-ig reduktion för att dö på sjukhuset. Även om man tar hänsyn till graden av allvarlighet i skadan så kvarstår effekten.

Man forskar nu på vad det är i alkoholen som ger denna effekt för att sedan kunna kopiera beståndsdelarna och ta fram ett läkemedel med denna proaktiva effekt.

Tilläggas bör att alkohol är skadligt på många andra sätt. Som de flesta vet om, främst genom empiriska studier, så är det även så att sannolikheten för att skada sig ökar fantastiskt mycket om man har nallat av farmors hostmedicin, eller rent av är packad som en åsna.

Så nästa gång ni snackar med kompisarna dagen efter så vet ni att det nu mer är sant, man slår sig mindre när man är full och hade kanske slagit ihjäl sig om man varit nykter…

Avslutningsvis kanske ni undrar vad detta har med språk att göra, det är en valid fråga och svaret är ”inte mycket. Ordbajsaren kunde inte låta bli att bredda sig lite i sin mission att utbilda folket. Det kommer därför gästspela lite fler ”fantastiska fakta” med jämna mellanrum. Bra eller dåligt? Feedback tas tacksamt emot både genom kommentarer här på sidan, på facebook eller via elektronisk post (eller e-post som ungdomarna kallar det).