Reta gallfeber på någon

Att reta gallfebern på någon har vi nog alla gjort, vare sig det varit med avsikt eller ej. Det är dock inte helt självklart vart detta uttryck kommer ifrån? Vad är gallfeber och varför är det just detta man retar upp hos folk? Har det med galler och fängelse att göra? Att man retar någon tills denne blir så förbannad att polisen får plocka in vederbörande för att lugna ner sig? Nej, för att hitta sanningen måste vi ge oss in i sjukhusvärlden.

Vad betyder reta gallfeber?

Att reta gallfeber på någon innebär helt enkelt att man retar någon så att denne blir förbannad. Oftast används uttrycket när någon verkligen är riktigt vansinnig snarare än endast lite lätt irriterad.

Var kommer uttrycket reta gallfeber ifrån?

För att svara på detta så behöver vi gå tillbaka till de antika filosoferna, i detta fall Empedokles/Hippokrates. På denna tid kom man fram till att en persons hälsotillstånd och humör berodde på kroppsvätskorna beskaffenhet och hur de var blandade i kroppen. Man delade in människor i olika temperamentsgrupper som man kallade för ”läran om de fyra elementen”. De fyra grupperna är enligt nedan:

• Det sangviniska temperamentet var livligt, växlande, sorglöst. Ordet kommer av latinets sanguis som betyder blod.
• Det koleriska temperamentet var hetsigt, hetlevrat. Ordet kommer av grekiska chole som betyder gul galla.
• Det melankoliska temperamentet var mycket känsligt, med långsam och djup reaktion. Ordet kommer av grekiska melano chole som betyder svart galla. Det är alltså härifrån vi fått ordet melankoli.
• Det flegmatiska temperamentet var trögt, lugnt och sävligt, senfärdigt och föga stark i sina känslorörelser, likgiltigt. Ordet kommer av flegma som betyder slem och som generellt är ett roligt ord som borde användas oftare. Flegma…

Vi fokuserar då på den andra punkten angående ordet ”chole” som betyder galla. Det är alltså gallan som, enligt antikens läkekonst, är orsaken till ett hetsigt temperament. Koleriker, som alltså har ett hetlevrat temperament, var alltså lätta att reta upp då de hade överskott av galla. Att ha problem med gallan kan, bland annat, ge upphov till att man får feber. Här har vi alltså pusselbitarna till att reta gallfeber på någon.

Ett kanske lite luddigt inlägg av Ordbajsaren denna gång, men det är inte helt lätt att vara tvärvetenskaplig mellan språk och medicin. Klart är i alla fall att uttrycket bygger på antikens uppfattning om människors sinnesstämning. En sak som vi alla dock borde ta med oss från detta inlägg är givetvis ordet ”flegma”…

På återläsande!