Tupplur, eller hönssömn som det också kallats lite innan du och jag var födda, är ett uttryck som för en allt mer tynande närvaro i vårt språk. Powernap är ett ord som har tagit över detta gamla uttryck mer och mer. Gällande ordet tupplur så finns det två huvudsprår att gå på. Båda är vanligt förekommande när man tar upp uttrycket för diskussion även om en av förklaringarna har fått språkrådets välsignelse.

Den första förklaringen:

”Tupp” är ett gammalt ord och är ibland även synonymt med ”topp”. Dess innebörd kan idag bäst liknas med ”kort” snarare än ”topp”.

Tar vi då ordet lur, efter lura så betyder det att småsova, slumra till eller vila. För dig som undrar så har mycket riktigt lur/lura även betydelsen att bedra eller ligga på lur. Då med tanken att man kniper ihop ögonen, eller sover lite räv för att lura någon. Att ”sova räv” är alltså helt enkelt att lura egentligen om vi leker lite med den röda tråden. Vilket vi, likt katter, gärna gör.

I detta första alternativ så har vi alltså kommit fram till att tupplur helt enkelt betyder ”kort vila” samt att det alltså inte har något med fågeln tupp att göra. Även om tuppen i andra sammanhang har med vår sömn att göra, så som att vara uppe med tuppen. Här har vi alltså samma språkliga fälla som med ”att kasta ett getöga” som inte alls har med getter att göra utan som från början benämndes gätöga. Mer om detta hittar ni i ett annat inlägg här hos Ordbajsaren.

Den andra förklaringen:

Här håller vi kvar vid samma tanke som ovan gällande lur, som fortfarande betyder något i stil med kort slummer eller lätt sömn. Där det skiljer sig är dock på tuppfronten där det nu istället hävdas att man visst hänvisar till den lille gynnaren tuppen. Man menar att det är en metafor för att tuppen ofta förknippas med att ta en lätt och vaksam vila. Ibland kan man se dem, ofta på ett ben, småsova lite. Det är alltså detta som, enligt förklaring två, är bakgrunden till uttrycket tupplur. Det är även detta andra alternativ som har fått stöd av språkrådet.

Personligen så anser jag att första förklaringen är roligare och mer oväntad, precis som med getögat så är det roligt att bli tillrättavisad i en fråga som man alltid trott man hade svaret på. Hur som haver så visar detta återigen hur levande och mångfacetterat vårt språk är, och att man inte kan ta allt för givet. Sådan är han, Ordbajsaren, både informativ och djup…