Ursprunget till ordet fika

Det finns få saker som är så starkt förankrat i den svenska folksjälen som att fika, men var kommer ordet fika ifrån? Blotta tanken på att ta en fika gör att vi studsar upp och det krävs generellt en väldigt kort startstrecka mellan att få frågan att gå och fika och att sedan faktiskt utöva denna ädla konst i att förtära dryck och sötsak. Vi fikar på jobbet och vi fikar när vi inte är på jobbet.

Att ordet fika innebär att man förtär lämplig dryck i symbios med någon form av sötsak är allmänt vedertaget och det finns få som inte förstår dess innebörd. Till och med utomlands är det många som förstår vad ordet fika betyder. Detta bland annat genom att IKEA, med verksamhet i många länder, implementerat detta som internationellt ord för alla anställda (och kunder till viss del) som vill ta en ”coffee break”. Vilket är helt rätt, för det finns inget annat bra ord för det på engelskan. ”Coffee break” betyder ”kafferast” och fika handlar långt ifrån alltid om endast kaffe.

Tilläggas bör dock att ordet fika har en annan, och äldre, betydelse. Ska man kort beskriva vad fika betyder inom den äldre svenskan så skulle det kunna vara ”att ivrigt trakta efter något”. När man fikar efter något så letar man alltså efter något. Man går dock inte runt och småplockar och kikar runt utan man letar frenetiskt och fäktar med armarna. Fika kan ha nordiskt ursprung och komma från Norskan men kan även härstamma från tyskans ”ficken” som har betydelsen att gnida fram och tillbaka… Ja, jag vet vad ni som kan lite tyska tänker… men ”ficken” betyder egentligen bara att gnida fram och tillbaka…

Men nu återgår vi till vår definition av fika. Nu har vi då den stora frågan på allas läppar, var kommer ordet fika ifrån? Vilket är dess ursprung? Ordbajsaren är en stor vän av fika och axlade därför snabbt ansvaret att ta reda på detta.

Som så många gånger förr så finns det många teorier kring hur uttrycket har uppkommit. Vi går igenom de som har vunnit mest förtroende hos språkvetarna, varje teori avslutas med hur trolig den är enligt expertisen men till sist är det öppen för vem som helst att bilda sig en egen uppfattning.

Militären

Enligt denna teori säger är ursprunget militärt. En gång i tiden var försvarets kaffekoppar märkta ”FIK” (Försvarets IntendenturKår) och därigenom uppstod uttrycket fika. ”Ta en FIK så tar vi lite kaffe” kan man anta att militärerna sa till varandra och sedan blev det ett verb, men ”att fik” blev inte riktigt tillfredsställande så man la till ett ”a” och det blev ”att fika”.

Denna teori har inte vunnit mycket förtroende utan anses generellt inte vara den korrekta.

Skinnamål

Skinnamålet var ett hemligt språk som användes av de som jobbade med skinnberedning. Skinnberedning har länge varit en viktig verksamhet för Malung i Dalarna och det är också där man har spårat målets ursprung. Skinnamålet omnämns först i Reinhold Näsmans avhandling ”Historiola lingvæ dalekarlicæ” från 1733. Språket byggde på att man kastade om stavelser och ljud i malungsdialekten. Kaffe hette ”fäka” eller ”fik” enligt skinnamål och det dialektala ordet var kaffä. En kaffepanna hette ”fäkanapa”. Begreppen spred sig sedan ut i landet genom köpmän och gårdfarihandlare där begreppen, genom tidens tand, sedan standardiserades till ordet ”fika” och ”fik” som vi använder idag.

Denna teori dyker upp lite då och då och anses trolig av många förståsigpåare.

Långholmen

På fängelset Långholmen användes ordet fika och enligt Herman Palms ”Hemliga språk i Sverige” från 1910 benämns det ”backslang” (baklängestal: kaffi ger fika och fika och fik har uppstått ur detta). I samma bok nämns även att sotarna i Stockholm använde fika för att dricka kaffe och även ”fikhäck” som benämning på ett kafé. Här anser man alltså att ordet fika härstammar från stockholmsslang. Det kan dock vara så att de fått det från det redan etablerade skinnamålet.

Det är ganska få experter som tror att fika har sin uppkomst i Stockholm, sorry huvudstaden.

Från ordet Kaffi

Professor Lars-Gunnar Andersson vid Göteborgs Universitet nämner i radioprogrammet ”Språket” i P1 (2009) att man vände på ordet ”kaffi”, som är en sidoform av ”kaffe”. Från verbet bildas sedan ordet ”fik”, i betydlesen ”kafé” eller ”konditori”. Han menar kanske på att det är en strikt grammatisk utveckling och att ordet inte har någon specifik historia.

En enkel förklaring som, vad Ordbajsaren förstått det som, går ut stenhårt på att det alltså är grammatiken som gjort sitt, utan att det ligger några snaskiga historier bakom. Många språk har kommit till på detta vis, men gäller det även fika? Många tror inte det.

Fikonspråket

Fikonspråket är ett språk som generellt unga använder för att de äldre inte ska förstå vad de säger. Detta språk är på utdöende idag med tanke på all modern teknik, det är inte länge svårt för de små knattarna att kommunicera utan att föräldrarna hör.

Fikonspråket går ut på att man stoppar in delar av ord i andra ord och delar av dem på ett speciellt sätt. Man hoppar över början på ett ord och där stoppar man in ”Fi”, sedan får man reda på vad det första ordet var genom nästa ord där man istället byter ut delar mot ”Kon”. Nu kanske ni tror att jag har dragit i mitt ett helrör Vodka Explorer och sitter och yrar men så är inte fallet, det är bara lite svårt att förklara. Vi kör ett exempel istället.

Vi tar ordet ”Uppsala” detta blir på fikonspråk ”Fippsala Ukon”. Byt ut ”Fi” mot det som kommer innan ”kon” så får ni alltså Uppsala.

Nu tar vi orden ”Dricka kaffe” och dessa blir ”Fika Drickon Fiffe Kakon”, om ni applicerar samma metod som i exemplet med Uppsala så ser ni hur det fungerar.

Det är minst sagt bökigt att använda sig av fikonspråket så snart så började man kort och gott säga bara fika istället.

Tro det eller ej, men fikonspråket är det spår som flest experter av svenska språket samlas kring. Det anses vara den mest troliga förklaringen till vårt kära ord fika.

Slutsats

Ja, vad ska man säga. Det finns en hel del teorier kring hur vi fick vårt kära fika. Ordbajsaren är inne på skinnamålet och tycker fikonspråket låter lite långsökt. Men å andra sidan vore det nästan konstigt om någon hittat på/kommit på spåret med fikonspråket utan att det ska ha funnits någon substans bakom det. Detta är sannerligen en svår nöt att knäcka, vad tror du?